PROVIEW

Design & Projecten

PROVIEW

Design & Projecten

Menu

Privacybeleid

ProView Design en Projecten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
G.H.C.F. Siebrandsstraat 17
4194VM Meteren
info@proviewprojecten.nl

Cees Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van ProView Design en Projecten. Hij is te bereiken via info@proviewprojecten.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ProView Design en Projecten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ProView Design en Projecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een BTW belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ProView Design en Projecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren minimaal 7 jaar de klantgegevens, in lijn met bewaartermijnen van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
ProView Design en Projecten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ProView Design en Projecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ProView Design en Projecten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel maken we gebruik van Google Analytics om het bezoekgedrag van onze site te volgen voor marketingdoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ProView Design en Projecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@proviewprojecten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ProView Design en Projecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@proviewprojecten.nl.

ProView Design & Projecten

G.H.C.F. Siebrandsstraat 17

4194VM Meteren (Nederland)

info@proviewprojecten.nl
Tel +31 6 51 24 03 34